Takugatsaliuttet

Society-kut takunnagatsaliagiKattatangit pigiasilaujuvut NunaKakKasimajut Takunnagatsaliuttingitigut (APTN) September 4, 1999-ami
– Sitamaittulutik sitontiup apvangani/takKimi, siammatitauKattatuk NunaKakKasimajut Takunnagatsaliupvingatigut, takunnatausongujut ungatanettunut nunalinnut NWT-mi, Quebec, Labrador, Kallunalu nunanginni.

– Takunnagatsak taijauvuk ‘Labradorimiut‘ (Inuit Labradorimiut); akKisuisimaKattavun unikkausiKajunik, tusagatsanik, piusituKanik atujunik amma takugannijatsianillu.
– Tamagennik atutsiatuk uKausennik- Inuttut Kallunattulu
APTN takunnataugunnatuk Canada-miunut tv-tigut akilittujakkut takunnagatsaminik. Taimanganit pigiasilaujummmat APTN akilittuiKattavuk NunaKakKasimajut takunnagatsaliusimajanginnik. Tamanna kenaujatsagiallak ikajummagilangavuk amigatsanittinut kenaujatsamik.

Nutat Takunnagatsait

Labradorimiut mânnaujuk takutsauKattavuk APTN-ikutigut Montâgimi Senami unnusakkut, Denistâgimi Fimfiliak abvami ullukut, ailfami unnusakkut, ammalu Donistâgimi, ainsimi unnuakut. Pigiallutik Januar 4, 2010-imi, Labradorimiut takutsauKattalâlittut APTN-ikutigut Denistâgimi fimfilia abvami ullukut ammalu Fraitâgimi suvailiak abvami ullukut.

Akigijangit pisigumajuKappat Labradorimiunik imailingajut:

Namminik Atugumallugu – kinatuinnak takunnâgumajuk angiKamini

Atauset $17.70 + $2.30(hst) = $20.00
Magguilingajuit $30.97 + $4.03(hst) = $35.00
Asigiallangit $13.27 = $1.73(hst) = $15.00

KatitjiKatigennigalannut Ilingalluni – katitjiKatigennigalait atugumappauk

Atauset $47.83 + $7.17(hst)= $55.00
Magguilingajuit $60.00 + $9.00(hst) = $69.00
Asigiallangit $30.00 + $4.50(hst) = $34.50