kinakkommangâta AngajukKauKatiget-katimajet

Nainimit

Lucy Ikkusek, Olivia Edmunds

Hopedale-imit

Clara Winters

MaKKovimmit

Carol Gear

KipukKamit

Brenda Colbourne

Rigolet-timit

Richard Rich

UpperLake Melville-mit

Justine Obed

Iris O’Leary

AngajuKauniujuit katimajiullutik

AngajukKâk

Carol Gear

AngajukKâp Tullia

Lucy Ikkusek

Allatik

Vacant