OKâlaKatiget Society

Inuktitut tukilik “Inuit UKalaKatigejut” nuititaulaujuvuk 1982-mi. Society-kut tusaumatitsiKattavut avittusimajunejunik nunaKakKasimajollutik kiggatujut inuKutiminik Taggamiunik amma Lake Melville nunalinginnejunik Labrador-imi. TusagumasongulikKut tusagatsanik inuit tusannijagumallutilu nalautitigut tv-kulu. Sivulliutitauvuk tilijaugusittini piulimagumallugu pivalliatitaukKulugulu uKausivut piusituKavullu InuKutingita nunalinni.

home-photo

OKâlaKatiget Society kenaujaliugutiKangilat, nalunaikkutaKatlutilli Kenaujaliugutik utittitautillugu suliagijanginnut, kenaujaKattitauvullu 1984-aminit Department of Secretary of State-tiulautunit, taijaulittut Department of Canadian Heritage. SuliaKattingita ilinniatitsijingit akilittutauKattavut Human Resources Canada-mit amma Labrador Inuit Pathways-ikkunit, tamangulungituk.Society-kut Kininginnavut kenaujatsanik asinginnik, KaujisaKattatlutik nakituinnak kenaujatsasiupviKammangat, kantrakkitigut suliaKattisiKattamitlutik silatingata asinginnik tusautiliuttinik.

SuliaKattet:

– Attait (8) katimajet AngajukKauKatiget, pingasuillu (3) angajukKaunet.

– Ailifait (11) suliaKattet aulatsijingillu ilonnatik Inuit Labrador-imiut.

TujummiuvitsaKattisiKattavut Society-kut Nain asianit suliaKattit?gamik.
Tamagik nalautiligijet tv-liuttelu tunitjiviusimavok nalunaikkutanik Canada-mi NunaKakKasiamajut Tusautiligijinginnit amma Inuit Takunnagatsaligijinginillu pitsiaKattasimanniminut Kaut tamat unikkausiliuKattasimanniminullu nalautikkut; Piunippaujumillu UKausituKamik atullutik takunnagatsaliusimallutik tv-kut.