Nâlautiigijet

NalautikkoKattatut tugaluaKut Inunnut nunattini, kingulliatitautillugit Kallunat nunatitini nunalet. Ilonatik nalautikojut nilliatitauKattavut Inuttut Kallunatullu.

Nalautikkotitsinet

Society nalautikkotitsiKattavuk 20-nik sitontinik vogi tamat:

Montagimit Faraitagimunut

1:00- 3:00 pm: AtjiKangitut

Kaut tamat unikkausinik tusagatsanillu nalautikkotitsilutik, Inuttut Kallunatullu uKalajollutik, tusagatsalianik, pujulet tingijollu ingigganitsanginnik, inunnut Kaujigatsanik amma tugattisiutinik uKalajottaujunik.

Tinistagi tamat kISIANI INUTTUT nalautikkotitsiKattavugut. PiusituKalittaKattavut upvalu unikkausigalanik nalautikkotitsilutik. IlagiagutiuKattavuk sitontinginnut Inuttut uKausik atullugu vogi tamat.

Montag

3:00-4:00 Tusattaugumajut

Inuttut Kallunattulu tutsiagalauset tusattaugumajut, salakkumautinet, inunnut tusagatsait asinginnilu nunalinnut tusagatsait.

Tinistag

3:00-4:00 pm: Taitsumanitait

InutuKait unikkausingit Kallunatut.

Metivog

3:00-4:00 pm: Sugusivut (Suguset tusagatsanga)

Sugusinut ilingajuk pitaKalluni unikkausinik nalautsaganik, tutsiagalauset, nunamut ilingajut salakkumauset Kallunatut Inuttulu.

Tunistag

3:00-4:00 pm: Inosuttunut

Inosuttuit tusagumaKattatangit, apitsutaujut, salakkumautellu. Inosuttuit nunalittinit ikajuKatausonguKattamijut.

Faraitag

3:00-4:00 pm: Country

Tusannituit piuset, tugattitaujut, tusagatsait, salakkumauttet.

Sontag

10:00-11:00 am: Inuttut sivanniajut Moraviat katimmavingani Nain-imit.

Sivanniajut tusatsaugettut Moraviat katimmavingani Nain-imi. Nalliunitsiuviulimmat Advent-imi, Inoviani, anniavianilu ilangit tamagititut tusatsausot.

11:00-11:30 am: sitontip apvangani uppinimmut nilliatillugu Pintikostet AjuKittuijunga.

11:30-12:00 pm: Sontagisiutinik UKalajok

1:00-4:00 pm: Sontagimi Nalautikkonik (UKalajoluajut)

Society-kut Kangaulimmat inunnik fonnititsiKattajut apitsutaujuKatillugu (nalautiKapvimetillugu upvalu fonnimetillugu apitsutaujuk) uKalautiKallutik inunnut kavamalittanimmulu pitjutiKallutik.

Society CBC-kut Taggamiunik tusatsautitsiKattamijut Iqalunnit. Tusatsautitsigiallagunnavut Inuttut tapvona.